اخبار

نخستین سمینار هماتولوژی و دومین سمینار میکروب شناسی(اردبیل مرداد 95)

نخستین سمینار هماتولوژی و دومین سمینار میکروب شناسی(اردبیل مرداد 95)

نخستین سمینار هماتولوژی و دومین سمینار میکروب شناسی(اردبیل مرداد 95) ادامه ...
لیست قیمت سال95 محیط کشت آماده از تاریخ95/05/15

لیست قیمت سال95 محیط کشت آماده از تاریخ95/05/15

لیست قیمت سال95 محیط کشت آماده از تاریخ95/05/15 ادامه ...
لیست قیمت سال95 کشت خون و لوله ها از تاریخ95/05/15

لیست قیمت سال95 کشت خون و لوله ها از تاریخ95/05/15

لیست قیمت سال95 کشت خون و لوله ها از تاریخ95/05/15 ادامه ...
لیست قیمت سال95 سوشهای میکروبی از تاریخ95/05/15

لیست قیمت سال95 سوشهای میکروبی از تاریخ95/05/15

لیست قیمت سال95 سوشهای میکروبی از تاریخ95/05/15 ادامه ...

سمینار یک روزه:عفونتهای قارچی پوستی شایع

سمینار یک روزه : عفونتهای قارچی پوستی شایع تاریخ برگزاری : 21 / 5 / 95 روز برگزاری : پنج شنبه ساعت برگزاری : 30 :8 الی 00 : 13 سخنران جناب آقای محمد... ادامه ...

جدول زمانبندی برنامه های انجمن آسیب شناسی ایران و شرکت دارواش دارای امتیاز بازآموزی(سال 1395)

جدول زمانبندی برنامه های انجمن آسیب شناسی ایران و شرکت دارواش دارای امتیاز بازآموزی(سال 1395) ادامه ...

سمینار یک روزه: کنترل کیفی میکروب شناسی

سمینار یک روزه: کنترل کیفی میکروب شناسی تاریخ برگزاری:1395/05/07 روز برگزاری:پنج شنبه ساعت برگزرای: 8:30 تا13:00 سخنران: جناب آقای دکتر محمد... ادامه ...

سمینار یک روزه: سیستم استقرار مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی

سمینار یک روزه: سیستم استقرار مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی تاریخ برگزاری: 95/04/24 روز برگزاری: پنج شنبه ساعت برگزری: 8:30 الی... ادامه ...

سمینار یک روز:اصول کنترل کیفیت در آزمایشگاه پزشکی

سمینار یک روزه:اصول کنترل کیفیت در آزمایشگاه پزشکی تاریخ برگزاری :95/02/30 روز: پنج شنبه ساعت برگزاری: 8:30 الی13:00 آدرس:تهران- م توحید- خ... ادامه ...

سمینار یک روزه: تازه های آنتی بیوگرام

سمینار یک روزه: تازه های آنتی بیوگرام تاریخ برگزاری :95/03/11 روز: سه شنبه ساعت برگزاری: 8:30 الی13:00 آدرس:تهران- م توحید- خ توحید- خ طوسی- نرسیده... ادامه ...
سمینار یک روزه: سنجش حساسیت آنتی بیوتیکی یزد بهمن 94

سمینار یک روزه: سنجش حساسیت آنتی بیوتیکی یزد بهمن 94

سمینار یک روزه: سنجش حساسیت آنتی بیوتیکی یزد بهمن94 ادامه ...
سمینار یک روزه: تشخیص آزمایشگاهی کوکسی های گرم مثبت

سمینار یک روزه: تشخیص آزمایشگاهی کوکسی های گرم مثبت

سمینار یک روز : تشخیص آزمایشگاهی کوکسی های گرم مثبت ادامه ...
صفحات: اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | آخرین