درباره ما

شرکت "دارواش" که برگرفته از نام گیاهی دارویی، در سال 1344 بدست سه دکتر داروساز بنیان نهاده شد.  در آغاز هدف اصلی شرکت گام نهادن در راه خدمات بیمارستانی بوده و از همین رو نمایندگی شرکت  West Chemical آمریکا را دریافت کرد و به واردات مواد گندزدا (مواد ضد عفونی کننده) پرداخت. از ترکیبات ید که در آن زمان گامی کاملاً نو در مسیر ضدعفونی دست جراحان و پوست بیماران پیش از عمل جراحی بود، شروع کردیم. در همین مسیرکوشش بسیار بکار بسته شد که این ترکیبات در ایران تولید شود. پس از سه سال بحران های اجتماعی پدید آمد و کشور را درمسیر انقلاب پیش برد و طبیعتاً کار شرکت به مدت یکسال و اندی دچار بحران شد. لکن ما از پای ننشستیم و برای اینگونه فراورده ها کوشش بسیار نمودیم. در همین زمان، جنگ عراق آغاز شد و نیاز به چنین فراورده هایی شدید بود و وزارت بهداشت با ما نهایت همکاری را نمود که ما راهی سریعتر برای تولید اینگونه فراورده ها بیابیم. پس از سال ها کوشش، علاوه بر این ترکیبات در جهت تولید کیت های آزمایشگاهی بر آمدیم. این فراورده ها تا آن زمان از خارج وارد می شد و ما خود نیز با گرفتن امتیاز شرکت آلمانی Human به واردات کیت های آن شرکت پرداختیم و آنگاه در جهت تولید پیش رفتیم. ما افتخار داریم که پیشرو تولید اینگونه محصولات پیچیده پزشکی در داخل کشور بوده ایم. افزون بر آن فراورده ها، ما با اتکاء شخصی وتخصصی ویژه خود محیط های کشت میکروبی را با وجود دشواری های اقتصادی و مواد اولیه با تکنیکی مدرن از چند سال پیش آغاز کردیم. طبیعی است که در رهگذر هر آغازی دشواری های بسیاری وجود دارد امروز با داشتن پشتوانه های پیشین خود افتخار داریم که در گوشه ای از خدمات به هم میهنانمان سهمی داشته و داریم. اخیراً دست به تهیه فراورده هایی برای سهولت بیشتر در خدمات هماتولوژی نیز زده ایم که امیدواریم به آزمایشگاه های محترم کشور خدمت بیشتری ارائه کرده باشیم.

شرکت دارواش