اخبار

سیزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران

به نام مهر آفرین مهر گستر شرکت دارواش مقدم سبزتان را در سیزدهمین کنکره کشوری ارتقاء کیفیت آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران گرامی می... ادامه ...

اطلاعیه

بخش پژوهشی آموزشی شرکت دارواش با درود فروان خدمت همکاران زحمتکش جامعه آزمایشگاهی کشور در نظر دارد در راستای بالا بردن سطح ارتقاء علمی... ادامه ...

شروع دوره های آموزشی سال 1393

بخش پژوهشی و آموزشی شرکت دارواش در راستای خدمت رسانی به همکاران عزیز جامعه آزمایشگاهی و بالا بردن سطح علمی و آموزشی همکاران گرامی بار... ادامه ...
صفحات: اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | آخرین