اخبار

سمینار یک روزه: تازه های آنتی بیوگرام و پنل میکروبی

آدرس محل برگزاری: میدان فاطمی- تقاطع فلسطین و زرتشت مرکز بیماران هموفیلی- پ543- ادامه ...

سمینار مدیریت خطا و هزینه در آزمایشگاه در تاریخ 95/10/21 برگزار نمی شود (تاریخ جدید اطلاع رسانی می شود)

سمینار مدیریت خطا و هزینه در آزمایشگاه در تاریخ 95/10/21برگزار نمی شود (تاریخ جدید اطلاع رسانی می شود) ادامه ...

سمینار یک روزه: کنترل کیفی هورمون و سرولوژی

تا اطلاع ثانویی سمینار کنترل کیفی هورمون و سرولوژی که در تاریخ 95/08/06 اطلاع داده شده بود برگزار نمی شود (تاریخ جدید اطلاع رسانی می شود.) ادامه ...

سمینار یک روزه: آنالیز ادراری و مایعات بدن

تا اطلاع ثانویی این سمینار برگزار نمی شود (تاریخ جدید اطلاع رسانی می شود) سمینار یک روزه: آنالیز ادراری و مایعات بدن ثبت نام دوره های... ادامه ...

سمینار یک روز: آشنایی با مفاهیم آماری اصول پایه کنترل کیفی

سمینار یک روزه: آشنایی با مفاهیم آماری اصول پایه کنترل کیفی ثبت نام دوره های آموزشی انجمن آسیب شناسی و شرکت دارواش سال 1395 جدول معرفی... ادامه ...

سمینار یک روزه: عفونتهای ادراری

سمینار یک روزه: عفونتهای ادراری ثبت نام دوره های آموزشی انجمن آسیب شناسی و شرکت دارواش سال 1395 جدول معرفی برنامه ،تاریخ برنامه و محل... ادامه ...

سمینار یک روزه: کنترل کیفی هورمون

تا اطلاع ثانویی این سمینار برگزار نمی شود(تاریخ جدید اطلاع رسانی می شود) سمینار یک روزه: کنترل کیفی هورمون ثبت نام دوره های آموزشی انجمن... ادامه ...

سمینار یک روزه: عفونت های قارچی سیستمیک

سمینار یک روزه: عفونت های قارچی سیستمیک ثبت نام دوره های آموزشی انجمن آسیب شناسی و شرکت دارواش سال 1395 جدول معرفی برنامه ،تاریخ برنامه و... ادامه ...
نخستین سمینار میکروب شناسی و بیوشیمی (کنترل کیفیت آزمایشگاهی)(مراغه شهریور95)

نخستین سمینار میکروب شناسی و بیوشیمی (کنترل کیفیت آزمایشگاهی)(مراغه شهریور95)

نخستین سمینار میکروب شناسی و بیوشیمی (کنترل کیفیت آزمایشگاهی)(مراغه شهریور95) ادامه ...
صفحات: اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | آخرین