سمینار یک روزه رایگان روشهای تاییدی فنو تایپی(ESBL-Ampc-MRSA-Kpc) زمان اسفند 1398 مرکز جامع هموفیلی ایران

 

شرکت دارواش برگزار می کند؛

دوره های آموزشی رایگان

سمینار یک روزه 

 

روش های تاییدی فنوتایپی برای باکتری های خاص (Kpc, ESBL, MRSA, Ampc)

و نگهداری سوش های میکروبی

ظرفیت محدود

 

زمان: پنجشنبه 01/12/1398                 ساعت 8 الی 13

محل برگزاری: مرکز جامع هموفیلی ایران؛ میدان فاطمی، تقاطع خیابان فلسطین و زرتشت، پلاک 543

 

جهت ثبت نام با شرکت دارواش تماس حاصل فرمایید.  تاریخ : 1398/11/1 | 831 بازدید