کنگره ارتقا کیفیت آزمایشگاهی سال 98

کنگره ارتقا کیفیت آزمایشگاهی سال 98 #1کنگره ارتقا کیفیت آزمایشگاهی سال 98 #2کنگره ارتقا کیفیت آزمایشگاهی سال 98 #3کنگره ارتقا کیفیت آزمایشگاهی سال 98 #4کنگره ارتقا کیفیت آزمایشگاهی سال 98 #5کنگره ارتقا کیفیت آزمایشگاهی سال 98 #6کنگره ارتقا کیفیت آزمایشگاهی سال 98 #7

حضور فعال شرکت دارواش به عنوان یکی از اسپانسر های کنگره بین المللی ارتقا کیفیت آزمایشگاهی سال 98 در سالن همایش های برج میلادتاریخ : 1398/2/11 | 805 بازدید